Strona główna

Zaproszenie na konferencję „Finanse Neoklasyczne, a Finanse Behawioralne”

 W dniach 26-27 czerwca 2014 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbędzie się w Łodzi I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse Neoklasyczne, a Finanse Behawioralne” organizowana przez katedrę Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego oraz Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka konferencji wychodzi naprzeciw aktualnym tendencjom w rozwoju dyscypliny finansów, a także będzie koncentrować się na obecnych problemach pojawiających się w gospodarce polskiej i globalnej. W szczególności wyeksponowana będzie tematyka finansów behawioralnych, jednak przewidujemy również, że przedmiotem dyskusji będą zagadnienia formułowane na bazie neoklasycznego podejścia do finansów.

 

Gośćmi specjalnymi konferencji będą: prof. Taufiq Choudhry (University of Southampton) oraz dr Andrzej Raczko (Członek Zarządu NBP oraz były Minister Finansów RP). Szczegóły na temat konferencji znajdują się na stronie http://neobehfin.uni.lodz.pl/.

 

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w konferencji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konferencji (kilknij tutaj)