Dla firm

Istnieją cztery warianty współpracy z Magazynem Forward:

  • Reklama
  • Artykuł ekspercki
  • Insert reklamowy
  • Reklama internetowa

 

Podstawowym wariantem oferowanej współpracy jest możliwość zamieszczenia reklamy Państwa firmy na łamach naszego magazynu. Reklama stanowi najbardziej bezpośredni i popularny sposób dotarcia jednostki do czytelnika. Zważywszy na markę, jaką cieszy się nasz magazyn wśród wąskiego grona publikacji o zbliżonej charakterystyce i sposobie działania, jesteśmy dla środowiska akademickiego wiarygodnym i rzetelnym źródłem informacji. Reklama w Magazynie Forward od zawsze jest jego integralną częścią, czytelnik traktuje ją jako niezbędny dodatek do artykułu.

 

Kolejnym wariantem współpracy jest możliwość publikacji artykułów eksperckich, przygotowywanych przez ekspertów z Państwa firmy. Artykuły eksperckie nie tylko dają studentom możliwość lepszego zapoznania się z działalnością firmy, ale także dzięki Państwu mają oni okazję poszerzyć swoje zainteresowania od bardziej praktycznej strony. Co więcej, będą go utożsamiać właśnie z Państwa firmą, ponieważ każdy taki artykuł zawiera logo firmy, imię i nazwisko autora wraz z zajmowanym przez niego stanowiskiem.

 

W naszej ofercie przedstawiamy także możliwość zamieszczenia insertu reklamowego wewnątrz całego nakładu Magazynu Forward. Taka forma przedstawienia Państwa firmy, daje okazję zwrócenia szczególnej uwagi czytelników oraz cechuje się niską złożonością samego procesu przygotowania. Bazuje bowiem na ulotce, jednym z najbardziej popularnych materiałów reklamowych.

 

Do proponowanych form współpracy zaliczyć również należy reklamę internetową. Redakcja Magazynu Forward przewiduje możliwość umieszczenia reklamy w wersji elektronicznej, dostępnej na portalu ISSUU od dnia premiery do czasu nieokreślonego. Łączna liczba wyświetleń wszystkich numerów Magazynu przekracza 130 tys.

 

Aktualne dane kontaktowe dostępne są TUTAJ

 

Zapraszamy do współpracy!