Analiza

Dział  poświęcony artykułom dotyczącym rynku kapitałowego i inwestycjom w papiery wartościowe.

 

Przykładowe tytuły artykułów z tych zagadnień, które się ukazały w Forwardzie:

 

 • Corporate governance a wartość przedsiębiorstwa.
 • Za dużo nas? Konsekwencje wysokiego odsetka osób studiujących w Polsce.
 • Kontrakty terminowe – charakterystyka i zasady działania najpopularniejszego instrumentu pochodnego.
 • Inwestowanie w spółki WIG20 w oparciu o prognozy Domów Maklerskich.
 • Rekomendacje domów maklerskich – kiedy i na ile przydatne?
 • Wrogie przejęcia: zarys teorii i weryfikacja praktyczna.
 • Wykup lewarowany.
 • Wino w portfelach inwestycyjnych
 • Prawo Kopernika-Greshama nie zawsze działa
 • Kryzysy finansowe a giełda papierów wartościowych
 • Znaczenie reguł fiskalnych i progów długu publicznego dla stabilności finansów publicznych
 • Racjonalizacja podejścia państwa i Unii do rolników oraz przedsiębiorców kluczem do wyjścia z kryzysu?
 • Mit zbitej szyby
 • Akcje spółek indeksu WIG-ENERG na GPW w Warszawie- analiza ryzyka w branży energetycznej w Polsce
 • Analiza techniczna w kontekście ludzkich przyzwczajeń
 • Polska Reforma Emerytalna w świetle argentyńskiego systemu emerytalnego
 • Anomalie sezonowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle hipotezy efektywnego rynku
 • Czynniki wpływające na dobór metody płatności w tranzakcjach fuzji i przejęć
 • Luzowanie ilościowe w Ameryce. Cudów w finansach nie ma
 • Skąd się biora złe decyzje? Psychologia z inwestowaniem w tle
 • Słaby punkt NewConnect