Prawo

Dział obecny w naszym magazynie od wydania jedenastego. Ukazują się w nim artykuły poświęcone szeroko pojętemu prawu gospodarczemu, handlowemu oraz podatkowemu.

 

Przykładowe tytuły artykułów z tych zagadnień, które się ukazały w Forwardzie:

 

 • Zasada terytorialności w międzynarodowym prawie podatkowym – sposób na optymalizację podatkową?
 • Nowe możliwości kontroli pracowników – ocena prawna.
 • Przestępczość internetowa międzynarodowy problem
 • Alternatywne metody rozstrzygania konfliktów konsumenckich. Sąd polubowny przy komisji nadzoru finansowego
 • Opcje i swapy w polskiej rzeczywistości, aspekty prawne
 • Shadow na granicy prawa
 • Czy wolność służy przestępczości?
 • Rola Prezydenta w sytuacji uchwalania przez parlament ustaw sprzecznych z Konstytucją. Prewencja czy następcza kontrola konstytucyjności?
 • Przedsiębiorca w sądzie po likwidacji postępowania gospodarczego-analiza zmiany
 • Umowy śmieciowe - zwalczać czy tolerować?
 • Handel w sieci - analiza zmian prawnych
 • Populizm prawniczy na przykładzie "ustawy o bestiach"
 • Oszustwa karuzelowe vat, czyli jak budżet państwa traci miliardy